Tầm Nhìn Số 0: Nhiều An Toàn Hơn dọc theo Grand Concourse ở Bronx, Các nhân viên trong Ban Quản trị của De Blasio Từ DOT, NYPD và TLC Thông báo Hoạt động để ngăn cản lái xe khi say rượu

Theo tin Google translation trong thành phố nữu Nữu Ước Vision Zero: On a Much Safer Grand Concourse in the Bronx, De Blasio Administration Officials From DOT, NYPD and TLC Announce Actions to Discourage Drunk Driving Tầm nhìn Zero: Trên một nhiều Safer Grand Concourse ở Bronx, De Blasio Quản trị chức Từ DOT, NYPD…

Buổi Tiệc Xem Hạm Đội Tuần năm thứ 29 của Thành Phố Nữu Ước

Theo tin Google translation trong thành phố nữu Nữu Ước Hạm đội Xem Đảng Tuần May 24, 9:00-11:00 Bảo tàng Alice Austen House – 2 Hylan Boulevard, CHIA SẺ Xem các tàu thuyền trong, giống như Alice đã làm. Sự phô trương của tàu sẽ được thuật lại bởi Historian Hàng hải Fred Rodriguez. cà…

Tuần Hạm Đội năm thứ 29 của Thành Phố Nữu Ước

Theo tin Google translation trong thành phố nữu Nữu Ước Hạm đội Tuần Tháng Năm 24, All Day Event Sự kiện trong tất cả các quận. Kiểm tra tiến độ. Hạm đội Tuần New York, 24 tháng năm – 30 tháng năm, bây giờ trong năm thứ 29 của mình, là thành phố lễ hội…

Ngày Lễ Kỷ Niệm Chiến Sỹ Trận Vong

Theo tin thành phố nữu ước Ngày Lễ Kỷ Niệm Chiến Sỹ Trận Vong Ngày 29 tháng 5 năm 2017 Ngày lễ Liên bang Ngày lễ Tiểu bang Ngày lễ Thành phố Bưu điện và các tòa nhà chính phủ khác đều đóng cửa. Không có chuyển phát thư. Văn phòng thành phố đều đóng…

Thị Trưởng Bill de Blasio Công Bố Đạo Luật “Freelancers Aren’t Free” Đầu Tiên trong Hoa Kỳ Bảo Vệ cho Người Làm Freelancer

Theo nguồn tin Google translation tiếng Việt trên trang mạng của nyc.gov Freelancers Aren’t Free: Mayor Announces First in Nation Protections for Freelance Workers Freelancer không được tự do: Thị trưởng công bố đầu tiên trong Nation Hàng rào cho người lao động tự do May 15, 2017 DCA, dịch tự do Liên minh tổ…