THƯ MỜI THAM DỰ BIỂU TÌNH TRƯỚC TOÀ NHÀ LIÊN HIỆP QUỐC

Kính Gởi : Chủ Tịch Quí Cộng Đồng Washington DC , Philadelphia, Nam New Jersey, Connecticut, Massachusetts , New Hampshire .rnrnTHƯ MỜI THAM DỰ BIỂU TÌNH TRƯỚC TOÀ NHÀ LIÊN HIỆP QUỐC rnrn rnKính Thưa quí vi . Nguyễn Minh Triết sẽ hướng dẫn phái đoàn cộng sản Việt Nam tham dự khoá họp thường niên của Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc khai mạc vào ngày 24-9-2009 . rnrn Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia New York Kính mời Quí Cộng Đồng, Quí Hội đoàn cùng phối họp tổ chức cuộc biểu tình trước toà nhà Liên Hiệp Quốc để phản đối sự có mặt của tên chủ tịch nước cộng sản Việt Nam đại diện cho tập đoàn bán nước cầu vinh . rnrn Cuộc Biểu tình dự trù thực hiện vào lúc 12 giờ trưa ngày 25 tháng 9 năm 2009 .( Ngày Nguyễn Minh Triết Đọc Diễn Văn trong kho1 họp )rn Địa điểm trước trụ sở Liên hiệp Quốc tại góc đường 46 street và đường số 01 ave .rn rnKính xin Qúi Cộng đồng và Đoàn Thể cùng liên lạc về Cell phone LS Nguyễn Thanh Phong CT Cộng Đồng NY : 646 – 867 – 4555 , Ông Nguyễn Trung Châu Hội Đồng Đại Diện Cộng Đồng NY : 646 – 867 – 4744 .rnrnE Mail : ptnlaw95@mns.com . hoặc : Tonghoictnctvn@yahoo.com rnrn Để cùng phối họp tổ chB Bc cuộc biểu tình Phản Đối Tập Đoàn Cộng Sản Việt Nam Độc Tài Đảng Trị , Buôn Dân và bán nước trước Cộng Đồng thế giới .rnrn Trân trọng kính mời Quí vị cùng phối họp tổ chức .rnrnNew York , Ngày 20 tháng 9 năm 2009rnrnTM Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia New York rnChủ Tịch Ban Chấp Hành Thay Mặt HĐĐDrn Ls Nguyễn Thanh Phong Nguyễn Trung Châu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *