Bộ Trưởng Tư Pháp Hoa Kỳ Chính Thức Tuyên Bố Đưa Nghi Phạm 911 Đến New York Xét Xử

http://sbtn.net/default.aspx?LangID=38&tabId=194&ArticleID=43858&Page=1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *