Phiên Tòa Dân Sự Xử Vụ Án Tù Nhân Guantanamo Đầu Tiên Tại New York

http://sbtn.net/default.aspx?LangID=38&tabId=194&ArticleID=45955&Page=1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *