Thông Báo: DIỄN HÀNH VĂN HÓA QUỐC TẾ KỲ THỨ 25 NĂM 2010

NEW YORK VIETNAMESE-AMERICAN COMMUNITY ASSOCIATIONrnrn62 W. Kingsbridge Rd * Bronx , NY 10468rnrnTel. (347) 545-2920 + (347) 545-2882 + (347) 545-2923rnrnEmail: congdongnewyork@…. Fax: (718) 892-4666rnrnrnrnỦY BAN Tá»” CHỨC DIỄN HÀNH VÄ‚N HÓA QUỐC TẾ KỲ THỨ 25 NÄ‚M 2010rnrn rnrn————————-oOo———————–rnrn rnrnTÂM THƯrnrnrnrnBan Tổ Chức Diá»…n Hành Văn Hóa Quốc tế lần thứ 25 năm 2010 tại TP New Yorkrnrn Trân Trọng Kính Gởi :rnrnrnrnQuý vị Lãnh Đạo Tinh Thần các Tôn Giáo, Quý Thân Hào Nhân SÄ©, Quý Cá»™ng Đồng, Quý Há»™i Ä‘oàn, Đoàn Thể, Quý cÆ¡ quan Truyền Thông Báo Chí, Quý Đồng HÆ°Æ¡ng Tỵ Nạn tại Hoa Kỳ và khắp thế giá»›i.rnrnrnrn Kể từ năm 2000 . Lần đầu tiên Cá»™ng Đồng Ngưòi Việt Quốc Gia Hải Ngoại được tham dá»± ngày Diá»…n Hành Văn Hoá thứ 15.. Từ đó cho đến nay, nhờ sá»± tham gia nhiệt tình và tiếp tay tận lá»±c của quý Cá»™ng Đồng, Quý Đồng HÆ°Æ¡ng, chúng ta đã tham dá»± liên tục, năm nào Đoàn Diá»…n Hành Văn Hóa của Việt Nam cÅ©ng đạt đưọc thành quả rá»±c rỡ. Các Cá»™ng Đồng trên Thế giá»›i khâm phục nét đẹp Văn Hóa và truyền thống hào hùng của Dân Tá»™c Việt Nam . Đồng thời Cá»™ng Đồng Việt Nam Hải Ngoại cÅ©ng chứng tỏ dù sống xa quê hÆ°Æ¡ng nhÆ°ng chúng ta vẫn duy trì, phát triển và bảo tồn Văn Hoá Việt Nam, Văn Hoá cuả má»™t Dân Tá»™c vá»›i hÆ¡n 4,000 năm Văn Hiến.rnrnrnrn Năm nay năm 2010 CÆ¡ Quan Di Dân và Văn Hóa Quốc Tế gởi thÆ° mời Cá»™ng Đồng Việt Nam tham dá»±. Ngày Diá»…n hành Văn Hoá Quốc Tế lần thứ 25 năm 2010 Cá»™ng Đồng Người Việt Quốc Gia New York đại diện trân trọng kính mời Quý Cá»™ng Đồng, Quý Đồng HÆ°Æ¡ng tỵ nạn khắp thế giá»›i tham dá»± và yểm trợ ngày Diá»…n Hành Văn Hóa Quốc tế lần thứ 25 được tổ chức vào ngày 26 tháng 6 năm 2010 tại Thành Phố New York.rnrnrnrn Nhận được thÆ° mời Tham Dá»± ngày Diá»…n Hành Văn Hoá lần thứ 25 năm 2010 của CÆ¡ Quan Di Dân và Văn Hoá Quốc Tế, Cá»™ng Đồng Người Việt Quốc Gia New York nhận định tình hình hiện nay sẽ gặp khó khăn và nhiều cản trở : rnrnrnrn- CSVN gia tăng thá»±c hiện Nghị quyết 36 để mua chuá»™c, gây chia rẽ, vu khống và âm thầm ngăn chận Ngày Diá»…n Hành vá»›i rừng cờ Chính NghÄ©a Quốc Gia, nền Vàng 3 Sọc Đỏ.rnrnrnrn- CSVN đã từng là há»™i viên không thưòng trá»±c của Há»™i Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc, chúng sẽ tìm mọi cách để ngăn chận hoặc sẽ gây những trở ngại cho cuá»™c diá»…n hành của Cá»™ng Đồng Người Việt tị nạn Hải ngoại không thể thá»±c hiện được.rnrnrnrn- Nền kinh tế Thế giá»›i và Hoa Kỳ Ä‘ang xuống thấp, ảnh hưởng đến việc yểm trợ của Quý Cá»™ng Đồng và Quý Đồng HÆ°Æ¡ng. Cho Ngày Diá»…n Hành Văn Hoá kỳ thứ 25-2010.rnrnrnrn Vá»›i những nhận định trên, Nhằm mục đích thá»±c hiện Ngày Diá»…n Hành Văn Hoá Quốc tế lần thứ 25 năm 2010 thành công tốt đẹp, Cá»™ng Đồng Người Việt Quốc Gia New York đã tổ chức phiên họp gồm đầy đủ quý thành viên trong cÆ¡ chế Ä‘iều hành Cá»™ng Đồng. Sau khi đã thảo luận, nghiên cứu, cân nhắc kỹ lưỡng, Ä‘Æ°a đến quyết định :rnrnrnrn- Thành lập Ban Tổ Chức ( Mời Quý Cá»™ng Đồng phụ cận tham gia và tiếp tay)rnrnrnrn- Phổ biến Tâm ThÆ° Mời Gọi Đồng HÆ°Æ¡ng khắp thế giá»›i tham dá»± và yểm trợ .rnrnrnrn- Phổ biến ThÆ° Tham khảo Chủ đề Diá»…n Hành .rnrnrnrn- Lập kế hoạch Ä‘i vận Ä‘á»™ng đồng hÆ°Æ¡ng .rnrnrnrn- Liên hệ các cÆ¡ quan truyền thanh, truyền hình và báo chí kính xin phổ biến rá»™ng rãi .rnrn rnrn Ban Tổ Chức DHVHQT của ngưòi Việt Quốc Gia Hải Ngoại gởi Tâm ThÆ° và trân trọng kính mời Quý vị Lãnh Đạo Tinh Thần các Tôn Giáo, Quý Thân Hào Nhân SÄ©, Quý Cá»™ng Đồng, Quý Há»™i Đoàn, quý cÆ¡ quan Truyền Thông Báo Chí và Quý Đồng HÆ°Æ¡ng nhiệt tình tham gia, tiếp tay ủng há»™ để vượt qua mọi chÆ°á»›ng ngại khó khăn để thá»±c hiện cuá»™c Diá»…n Hành năm nay, cùng nhau duy trì, phát huy nền Văn Hoá Việt Nam. Đồng thời là cÆ¡ há»™i để lá cờ Chính NghÄ©a Quốc Gia cờ vàng ba sọc đỏ hiên ngang tung bay, sánh vai cùng vá»›i những lá cờ của các Quốc gia trên thế giá»›i. rnrnrnrnMọi chi tiết Ban Tổ chức sẽ phổ biến Tâm ThÆ° Tiếp Theo:rnrnrnrnĐịa chỉ liên lạc của Ban Tổ chức :rnrnrnrnĐịa chỉ: gởi về :rnrnrnrn62 W. Kingsbridge Rd , Bronx , NY 10468 , Cell Nguyá»…n Trung Châurnrn(347)545-2920.TaraThu(347)545-2882.TháiTrungNguyên(347)45-2923 rnrnEMail dhvhqtnyc@…: Fax (718 ) 892-4666rnrn Check ủng há»™ xin đề : NYVACA . Gởi về địa chỉ:rnrn Church St Station PO . BOX 644 NY. NY. 10008 – 0644rnrnrnrn Trân Trọng Kính MờirnrnrnrnLàm Tại Thành Phố New York ngày 25 Tháng 3 Năm 2010rnrnrnrnThay mặt Ban Tổ ChứcrnrnÔng Nguyá»…n Trung Châu. rnrn rnrnNEW YORK VIETNAMESE-AMERICAN COMMUNITY ASSOCIATIONrnrn62 W. Kingsbridge Rd * Bronx, NY 10468rnrnTel. (347) 545-2920 + (347) 545-2882 + (347) 545- 2923rnrnEmail: congdongnewyork@…. Fax: (718) 892-4666rnrnrnrnỦY BAN Tá»” CHỨC DIỄN HÀNH VÄ‚N HÓA QUỐC TẾ KỲ THỨ 25 NÄ‚M 2010rnrnrnrn ————————-oOo———————–rnrnrnrnTrân Trọng Kính Gởi : Quí vị Lãnh Đạo Quí Tôn Giáo, Quí Thân Hào Nhân SÄ©, Quý Cá»™ng Đồng, Quý Há»™i Ä‘oàn, Đoàn Thể, Quý Đồng HÆ°Æ¡ng Tỵ Nạnrnrnrnrn Cá»™ng Đồng Người Việt Quốc Gia New York đảm nhận Tổ chức ngày phô diá»…n Văn Hóa Dân tá»™c Việt nam cùng vá»›i các Cá»™ng đồng Di Dân trên thế giá»›i. Kể từ lần tham gia đầu tiên lần thứ 15 năm 2000, cho đến nay, nhờ sá»± tham gia và tiếp tay tận lá»±c của quý Cá»™ng Đồng, Quý Đồng HÆ°Æ¡ng tị nạn tại hải ngoại, Đoàn Diá»…n Hành Văn Hóa của Việt Nam đã đạt thành quả rá»±c rỡ. Các Cá»™ng Đồng Di Dân trên Thế giá»›i khâm phục nét đẹp Văn Hóa hào hùng của Dân Tá»™c Việt Nam.rnrnrnrnTiếp tục phát huy thành quả tốt đẹp của những năm vừa qua, Ban Tổ Chức Diá»…n Hành Văn Hóa Quốc Tế Lần thứ 25 năm 2010 xin kêu gọi: Đóng Góp Chủ Đề Năm 2010.rnrnrnrnKính xin Quý vị Gởi Ý kiến đóng góp CHỦ ĐỀ cho ngày diá»…n hành Văn Hóa Quốc Tế lần thứ 25 năm 2010 về Địa chỉ : Nguyá»…n Trung Châu 62 W Kingsbridge Rd Bronx, NY 10468 . E Mail : congdongnewyork@….Tel (718)364-3673. Cell (347)545-2920 .rnrnrnrnBan Tổ Chức sẽ tổ chức phiên họp mở rá»™ng để đúc kết và chọn Chủ đề Diá»…n Hành lần thứ 25 năm 2010 .rnrn rnrnKính mong sá»± tham gia đóng góp của quý Cá»™ng Đồng cùng quý đồng hÆ°Æ¡ng để phô diá»…n nét đẹp Văn hoá hào hùng của Dân Tá»™c . rnrn rnrnTrân Trọng Kính Chào Quý Vị.rnrnrnrnTM Ban Tổ Chức DHVHQT năm 2010rnrnrnrnNguyá»…n Trung Châu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *