Chủ công ty thực phẩm nằm trong số 6 người bị bắt vì âm mưu đặt bom ở New York

http://www.vietherald.com/D_1-2_2-171_4-2534_5-5_6-1_15-1/Chu-cong-ty-thuc-pham-nam-trong-so-6-nguoi-bi-bat-vi-am-muu-dat-bom-o-New-York.html

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *