Phe Chống Xây Dựng Trung Tâm Hồi Giáo Gần Ground Zero: Xây Đền Hồi Giáo Là Tát Vào Mặt Gđ Nạn Nhân Khủng Bố

http://www.vietbao.com/?ppid=45&pid=116&nid=162574

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *