Nhân vật từng âm mưu đánh bom bất thành ở Times Square bị lãnh án tù chung thân

http://calitoday.com/news/view_article.html?article_id=56f85b824db753b71bb0f72383a6c505

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *