New York: Biểu Tình Ở Lhq, Trình Thỉnh Nguyện Thư Và Tiếp Xúc Các Tòa Đại Sứ Ngoại Quốc Ngày 10/12/2010

http://www.vietbao.com/?ppid=45&pid=5&nid=167838

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *