Hỏa Hoạn Tại Brooklyn Ở New York, 1 Ngươi Chết Và 20 Nhân Viên Cứu Hỏa Bị Thương

http://sbtn.net/default.aspx?LangID=38&tabId=194&ArticleID=55660&Page=1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *