Thăm Dò Dư Luận Cho Thấy Dân Mỹ Nghĩ Là Tổng Thống Obama Lập Công Đầu Trong Vụ Giết Bin Laden

http://sbtn.net/default.aspx?LangID=38&tabId=194&ArticleID=57797&Page=1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *