Dân da trắng và da đen sụt giảm, nhưng châu Á lại tăng ào ạt ở khu Queens của New York

http://baocalitoday.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2082:dan-da-trng-va-da-en-st-gim-nhng-chau-a-li-tng-ao-t-khu-queens-ca-new-york&catid=1:cng-ng&Itemid=49

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *