TÂM THƯ: Ban Tổ chức Diễn Hành Văn Hóa Quốc tế lần thứ 26 năm 2011 tại TP New York

TÂM THƯ: Ban Tổ chức Diá»…n Hành Văn Hóa Quốc tế lần thứ 26 năm 2011 tại TP New Yorkrnrnrnrn rnrnBan Tổ chức Diá»…n Hành Văn Hóa Quốc tế lần thứ 26 năm 2011 tại TP New Yorkrnrn rnỦY BAN Tá»” CHỨC DIỄN HÀNH VÄ‚N HÓA QUỐC TẾ KỲ THỨ 26 NÄ‚M 2011rn————————-oOo———————–rnrnTÂM THƯrnBan Tổ chức Diá»…n Hành Văn Hóa Quốc tế lần thứ 26 năm 2011 tại TP New YorkrnrnTrân Trọng Kính Gởi :rnrnQuý vị Lãnh Đạo Tinh Thần các Tôn Giáo, Quý Thân Hào Nhân SÄ©, Quý Cá»™ng Đồng, Quý Há»™i đòan, Đòan Thể, Quý cÆ¡ quan TruyềnThông Báo Chí, Quý Đồng HÆ°Æ¡ng Tỵ Nạn tại Hoa Kỳ và khắp thế giá»›i.rnrnKể từ năm 2000 . Lần đầu tiên Cá»™ng Đồng Ngưòi Việt Quốc Gia Hải Ngoại được tham dá»± ngày Diá»…n Hành Văn Hoá lần thứ 15.. Từ đó cho đến nay Cá»™ng Đồng Việt Nam tham gia liên tiếp 11 năm . Chính nhờ sá»± tham gia nhiệt tình và tiếp tay tận lá»±c của quý Cá»™ng Đồng, Quý Đồng HÆ°Æ¡ng, Đoàn Diá»…n Hành Văn Hóa của Việt Nam đạt đưọc thành quả rá»±c rỡ. Các Cá»™ng Đồng trên Thế giá»›i khâm phục nét đẹp Văn Hóa và truyền thống hào hùng của Dân Tá»™c Việt Nam. Đồng thời Cá»™ng Đồng Việt Nam Hải Ngoại dÆ°Æ¡ng cao ngọn cờ Vàng ba sọc đỏ, lá cờ chính nghÄ©a cùng phất phá»›i tung bay trên thành phố New York cùng vá»›i những lá cờ của những quốc gia tá»± do trên thế giá»›i .rnrnCÆ¡ Quan Di Dân và Văn Hóa Quốc Tế gởi thÆ° thông báo thá»±c hiện Diá»…n Hành năm nay quá chậm trá»… vì phải liên hệ và chờ thông báo của Sở cảnh sát thành phố New York để không gặp trở ngại nhÆ° năm 2010 vừa qua. Thời gian Thá»±c hiện và tổ chức Ngày Diá»…n hành văn Hoá Quốc Tế lần thứ 26 năm 2011 quá gấp rút . Cá»™ng Đồng Người Việt Quốc Gia New York đại diện trân trọng khẩn kính mời Quý Cá»™ng Đồng, Quý Đồng HÆ°Æ¡ng tỵ nạn khắp thế giá»›i tham dá»± và yểm trợ ngày Diá»…n Hành Văn Hóa Quốc tế lần thứ 26 được tổ chức vào ngày 25 tháng 6 năm 2011 tại Thành Phố New York.rnrnKhi nhận được thông báo tổ chức ngày Diá»…n Hành Văn Hoá lần thứ 26 năm 2011 của CÆ¡ Quan Di Dân và Văn Hoá Quốc Tế quá chậm, Cá»™ng Đồng Người Việt Quốc Gia New York sẽ gặp khó khăn và nhiều cản trở : rnrn- Thời gian chuẩn rất hạn hẹp ( Hình Thành Ban Tổ chức, Tham Khảo Chủ đề, mua sắm vật dụng cho Ä‘oàn Diá»…n hành , phổ biến tin tức ……..), rn- ChÆ°a nhận được sá»± yểm trợ tài chánh của quý cá»™ng đồng, quý Há»™i Ä‘oàn cùng quý đồng hÆ°Æ¡ng.rn- CSVN hiện nay Ä‘ang ráo riết thá»±c hiện nghị quyết 36, sẽ gây nhiều khó khăn cho ngày Diá»…n hành.rn- Nền kinh tế Thế giá»›i và Hoa Kỳ Ä‘ang xuống thấp, ảnh hưởng đến việc yểm trợ của Quý Cá»™ng Đồng và Quý Đồng HÆ°Æ¡ng cho Ngày Diá»…n Hành Văn Hoá kỳ thứ 26-2011.rnrnVá»›i những nhận định trên và vá»›i thời gian eo hẹp, Cá»™ng Đồng Người Việt Quốc Gia New York đã gấp rút tổ chức phiên họp gồm đầy đủ qúy thành viên trong cÆ¡ chế Ä‘iều hành Cá»™ng Đồng. Sau khi đã thảo luận, nghiên cứu, cân nhắc kỹ lưõng, Ä‘Æ°a đến quyết định :rnrn- Thành lập Ban Tổ Chức ( giữ nguyên BTC lần thứ 25 năm 2010).rn- Phổ biến Tâm ThÆ° Mời Gọi Đồng HÆ°Æ¡ng khắp thế giá»›i tham dá»± và yểm trợ .rn- Chủ đề Diá»…n Hành . Sài Gòn Hòn ngọc Viá»…n đông .rn- Lập kế hoạch Ä‘i vận Ä‘á»™ng đồng hÆ°Æ¡ng .rn- Liên hệ các cÆ¡ quan truyền thanh, truyền hình và báo chí kính xin phổ biến rá»™ng rãi .rnrnBan Tổ Chức DHVHQT gởi Tâm ThÆ° trân trọng kính mời Quý vị Lãnh Đạo Tinh Thần các Tôn Giáo, Qúy Thân Hào Nhân SÄ©, Qúy Cá»™ng Đồng, Quý Há»™i Đoàn, quý cÆ¡ quan Truyền Thông Báo Chí và Quý Đồng HÆ°Æ¡ng nhiệt tình tham gia, tiềp tay ủng há»™ vượt qua mọi chÆ°á»›ng ngại khó khăn để thá»±c hiện cuá»™c Diá»…n Hành năm nay, cùng nhau duy trì, phát huy nền Văn Hoá Việt Nam. Đồng thời là cÆ¡ há»™i để lá cờ Chính NghÄ©a Quốc Gia cờ vàng ba sọc đỏ hiên ngang tung bay, sánh vai cùng vá»›i những lá cờ của các Quốc gia trên thế giá»›i.rnrnThÆ°a quí Đồng hÆ°Æ¡ng .Khách Sạn Carter của Ông Bà Trần Đình Trường sẽ Æ°u ái dành cho đồng hÆ°Æ¡ng về tham dá»± Diá»…n hành được nghỉ miá»…n phí từ ngày thứ năm 23 đến sáng ngày 27-6-2011. ( Check in 1 pm Thursday, 6-23-2011 and check out by 12 pm on Monday 6-27-2011) – 250 West 43 St . NY. NY 10036 ; website www.carterhotel.com. rnrnQuí đồng hÆ°Æ¡ng về tham dá»± Diá»…n Hành cần liên lạc vá»›i cá»™ng đồng hopặc các Ä‘oàn thể tại địa phÆ°Æ¡ng trÆ°á»›c để ghi danh. Quí vị trưởng Ä‘oàn xin lien lạc cô Tara Thu Nguyá»…n tại E Mail: tarathu@… hay số Ä‘iện thoại (347) 545-2882.rnrnQuý Cá»™ng Đồng và Ä‘oàn thể lập danh sách gởi về ban tổ chức trÆ°á»›c ngày 12-6-2011 gồm các chi tiết: Họ tên, Hãng máy bay, Phi trường đến (LGA hay JFK), Ngày giờ đến và về, số chuyến bay để ban tổ chức lo sắp xếp việc đón rÆ°á»›c. Xin lÆ°u ý khi dịch vụ xe đến đón quí vị tại phi trường xin vui lòng trả tiền trá»±c tiếp cho tài xế dịch vụ xe là $10 đồng má»™t người. Khi ra về cÅ©ng xin trả $10 đồng và ghi danh trÆ°á»›c cho nhân viên dịch vụ xe tại khách sạn để được Ä‘Æ°a ra phi trường.rnrnQuý Đồng hÆ°Æ¡ng Ä‘i cá thể (không ghi danh vào Cá»™ng đồng hoặc Ä‘oàn thể tại địa phÆ°Æ¡ng) xin tá»± túc phÆ°Æ¡ng tiện từ phi trường về khách sạn, Ban tổ chức không có khả năng đón rÆ°á»›c từng cá nhân.rnrnBan Tổ chức kêu gọi quí đồng hÆ°Æ¡ng về tham dá»± Diá»…n Hành và lấy phòng tại khách sạn Carter xin ủng há»™ cho Ban tổ chức má»—i người $20.00 trÆ°á»›c khi nhận phòng để chi trả chi phí hÆ° hao và vệ sinh phòng nghỉ sau khi đồng hÆ°Æ¡ng rời khách sạn. Sau khi thanh toán nếu tài chánh còn dÆ° sẽ nhập vào quỹ DHVHQT năm 2012. Quí vị trưởng Ä‘oàn xin lập danh sách gởi về cho cô Tara Thu trÆ°á»›c và xin giao tiền ủng há»™ này tại khách sạn.rnrnĐịa chỉ liên lạc của Ban Tổ chức :rnrnĐịa chỉ: gởi về : 62 W. Kingsbridge Rd, Bronx, NY 10468, Cell Nguyá»…n Trung Châu (347)545-2920. Tara Thu (347)545-2882. Thái Trung Nguyên (347)545-2923.rnE Mail : congdongnewyork@…: Fax (718 ) 892-4666 rnrnCheck ủng há»™ xin đề : NYVACA . Gởi về địa chỉ:rnChurch St Station PO . BOX 644 NY. NY. 10008 – 0644rnrnTrân Trọng Kính Mời.rnLàm Tại Thành Phố New York ngày 16 Tháng 5 Năm 2011rnThay mặt Ban Tổ Chức :rnNguyá»…n Trung ChâurnrnNEW YORK VIETNAMESE-AMERICAN COMMUNITY ASSOCIATIONrn62 W. Kingsbridge Rd * Bronx, NY 10468rnTel. (347) 545-2920 + (347) 545-2882 + (347) 545-2923rnEmail: congdongnewyork@…. Fax: (718) 892-4666rnrnhttp://www.lyhuong.net/uc/index.php/shcd/1039-1039

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *