Ngày đấu tranh đòi quyền làm người, tự do tôn giáo, dân chủ, nhân quyền và vẹn toàn lãnh thổ cho Việt Nam tại Liên Hiệp Quốc New York vào các ngày 22, 23 và 2

ỦY BAN PHỐI HỢP Tá»” CHỨC ĐẤU TRANH ĐÒI QUYỀN LÀM NGƯỜI, Tá»° DOrnTÔN GIÁO, DÂN CHỦ, NHÂN QUYỀN VÀ VẸN TOÀN LÃNH THá»” CHO VIỆT NAM TẠI NEW YORK TỪ NGÀY 22 ĐẾN NGÀY 24 THÁNG 6 NÄ‚M 2011 (UBPHTCĐT)rn—————————————————————————————————————rn803 S. Sullivan – Santa Ana, CA 92704rnTel: 682-55-4380 – 917-952-6396 – Email: cdnvqgac@yahoo.comrnrnHoa Kỳ, ngày 3 tháng 6 năm 2011.rnrnTHƯ KÍNH MỜI THAM GIArnNgày Diá»…n Hành Văn Hóa Quốc Tế tại TP New York ngày 25/6/2011.rnNgày đấu tranh đòi quyền làm người, tá»± do tôn giáo, dân chủ, nhân quyền và vẹn toàn lãnh thổ cho Việt Nam tại Liên Hiệp Quốc New York vào các ngày 22, 23 và 24/6/2011.rnrnKính gá»­irnQ‎úy vị lãnh đạo tinh thần các Tôn Giáo,rnQ‎úy vị đại diện các tổ chức cá»™ng đồng người Việt tỵ nạn Cá»™ng Sản,rnQ‎úy vị đại diện các Ä‘oàn thể đấu tranh người Việt quốc gia,rnQ‎úy cÆ¡ quan truyền thông báo chí, rnQ‎úy đồng hÆ°Æ¡ng tỵ nạn Cá»™ng Sản rntại Hoa Kỳ và hải ngoại.rnrnKính thÆ°a Q‎úy Vị,rnrnCá»™ng đồng người Việt Tỵ Nạn Cá»™ng Sản tại Hoa Kỳ và khắp nÆ¡i trên thế giá»›i trong 36 năm qua đã không ngừng đấu tranh «đòi quyền làm người, tá»± do tôn giáo, dân chủ, nhân quyền và sá»± vẹn toàn lãnh thổ của dân tá»™c». Công cuá»™c tranh đấu chính nghÄ©a của tập thể người Việt tỵ nạn ở hải ngoại chúng ta, tuy gặp nhiều khó khăn, nhÆ°ng đã đạt được những thành quả đáng kể:rnrn1/ Không má»™t cá»™ng đồng của tập thể người Việt tỵ nạn ở hải ngoại nào bị lọt vào tay bạo quyền Cá»™ng Sản Hà Ná»™i (CSHN) hoặc bọn tay sai của chúng.rnrn2/ Đánh đổ thần tượng tên tá»™i đồ dân tá»™c Hồ Chí Minh trÆ°á»›c CÆ¡ Quan Văn Hóa Liên Hiệp Quốc và dÆ° luận thế giá»›i.rnrn3/ Quốc Kỳ Việt Nam Tá»± Do (nền vàng ba sọc đỏ), tượng trÆ°ng cho nền văn hóa dân tá»™c Việt được CÆ¡ Quan Văn Hóa Liên Hiệp Quốc và CÆ¡ Quan Di Dân Liên Hiệp Quốc công nhận và đã hiên ngang phất phá»›i tung bay trong rừng cờ Liên Hiệp Quốc từ Ngày Diá»…n Hành Văn Hóa Quốc Tế Lần Thứ XV tại thành phố quốc tế New York, Hoa Kỳ năm 2000; – Và kể từ đó đến nay, đã có trên hai trăm (200) thành phố, quận hạt và tiểu bang của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ công nhận «Quốc Kỳ Việt Nam Tá»± Do» là biểu tượng của cá»™ng đồng người Việt tỵ nạn Cá»™ng Sản ở hải ngoại.rnrn4/ Liên tục đấu tranh chống tôn giáo vận, văn hóa vận, cÅ©ng nhÆ° sá»± xuất hiện của các phái Ä‘oàn bạo quyền CSHN khắp nÆ¡i trên thế giá»›i; chúng Ä‘i tá»›i đâu cÅ©ng đều bị người Việt tỵ nạn chúng ta quyết liệt chống đối, đả đảo, khiến chúng phải dùng cá»­a hậu để ra vào các nÆ¡i há»™i họp.rnrn5/ Vận Ä‘á»™ng thành công các Nghị Quyết của Quốc Há»™i Hoa Kỳ, Quốc Há»™i Âu Châu, Nghị Viện 47 nÆ°á»›c Âu Châu, Quốc Há»™i Úc Châu, Quốc Há»™i Gia Nã Đại và nhiều nÆ°á»›c Âu Châu lên án hành Ä‘á»™ng cấm ngăn tín ngưỡng, đàn áp tôn giáo, chà đạp nhân quyền của bạo quyền CSHN cÅ©ng nhÆ° làm áp lá»±c bạo quyền phải trả tá»± do cho Đại Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ, LM Nguyá»…n Văn L‎‎y, LS Lê Thị Công Nhân, LS Nguyá»…n Văn Đài và các tù nhân lÆ°Æ¡ng tâm còn bị bạo quyền giam giữ.rnrnKính thÆ°a Q‎úy Vị,rnrnĐiều đáng quan tâm là từ nhiều năm qua, bạo quyền CSHN đã tranh chấp trÆ°á»›c tòa án New York để giành quyền đại diện cho Việt Nam tham dá»± Ngày Diá»…n Hành Văn Hóa Quốc Tế hằng năm do CÆ¡ Quan Văn Hóa và Di Dân Liên Hiệp Quốc tổ chức; nhÆ°ng chúng đã thất bại và tòa án New York chỉ công nhận Cá»™ng Đồng Người Việt Quốc Gia New York và tập thể người Việt tỵ nạn Cá»™ng Sản ở hải ngoại được quyền tham gia Ngày Diá»…n Hành Văn Hóa Quốc Tế này mà thôi.rnrnÝ thức được tầm quan trọng của Ngày Diá»…n Hành Văn Hóa Quốc Tế do CÆ¡ Quan Văn Hóa và Di Dân Liên Hiệp Quốc tổ chức về mặt văn hóa cÅ©ng nhÆ° chính trị; từ 11 năm qua, nhiều cá nhân, Ä‘oàn thể đã hy sinh rất nhiều để cùng chung sức vá»›i Cá»™ng Đồng Người Việt Quốc Gia New York tham gia và đã đạt được những thành quả tốt đẹp.rnrnNăm nay cÅ©ng là năm tập thể người Việt tỵ nạn Cá»™ng Sảng chúng ta phải Ä‘oàn kết và quyết liệt tranh đấu hÆ¡n nữa để há»— trợ đồng bào quốc ná»™i, Ä‘ang kiên cường vùng lên giành lại quyền làm người, tá»± do tôn giáo, dân chủ, nhân quyền mà bạo quyền CSHN đã tÆ°á»›c Ä‘oạt từ bao nhiêu năm qua. Vì vậy, rnrn- TrÆ°á»›c những xuẩn Ä‘á»™ng của tập Ä‘oàn thống trị CSHN, chúng đã không ngần ngại dâng hiến chính thức cho thiên triều Bắc Kinh quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa năm 1958, má»™t phần đất liền rá»™ng hÆ¡n 1.000km2 dọc theo biên giá»›i Hoa Việt từ năm 1999, má»™t vùng biển rá»™ng lá»›n trên 10.000km2 trong Vịnh Bắc Việt, cùng vô số tài nguyên của lãnh hải Việt Nam năm 2000; – Và những năm gần đây, CSHN lại ngang nhiên đón rÆ°á»›c hàng ngàn bá»™ Ä‘á»™i Tầu Cá»™ng vào Vùng Cao Nguyên Trung Phần Việt Nam, vá»›i danh nghÄ©a khai thác các quặng mỏ Bâu Xít. Tá»™i bán nÆ°á»›c của CSHN hiện nay còn tệ hại hÆ¡n hành Ä‘á»™ng mãi quốc cầu vinh của Hồ Qú‎y Ly, Trần Ích Tắc và Lê Chiêu Thống trong lịch sá»­ dân tá»™c;rnrn- TrÆ°á»›c tình trạng chậm tiến, bất an và thảm cảnh lầm than của quảng đại quần chúng dÆ°á»›i ách thống trị Ä‘á»™c tài chuyên chế, khắc nghiệt chỉ nhằm phục vụ các đặc quyền, đặc lợi của tập Ä‘oàn lãnh đạo và cán bá»™, đảng viên Cá»™ng Đảng, bạo quyền CSHN Ä‘ang Ä‘Æ°a đất nÆ°á»›c đến bờ vá»±c thẳm nghèo đói, thống khổ, đảo lá»™n luân thường đạo l‎y, băng hoại xã há»™i, hủy diệt tất cả các giá trị đạo đức, văn hóa và truyền thống tốt đẹp từ ngàn xÆ°a của dân tá»™c Việt Nam và sẵn sàng biến Việt Nam thành má»™t chÆ° hầu của Tầu Cá»™ng.rnrn- TrÆ°á»›c những áp bức, bóc lá»™t, tham nhÅ©ng và bách hại giáo dân từ Thái Hà, Tam Tòa, Đồng Chiêm, Cồn Dầu, Loan L‎y đến Tăng Ni tu viện Bát Nhã và đồng bào của CSHN hiện nay, cùng các bất công xã há»™i; khoảng cách giầu nghèo quá chênh lệch giữa giai cấp tÆ° bản Đỏ thống trị và nhân dân bị trị; những đàn áp, khủng bố các tôn giáo truyền thống; các phong trào dân oan đòi quyền làm người, khiếu kiện cán bá»™ CS cÆ°á»›p nhà, cÆ°á»›p đất; các cuá»™c biểu tình của giáo dân Thái Hà, Tam Tòa, Đồng Chiêm, Cồn Dầu, Loan L‎y, của các tôn giáo và của đồng bào sắc tá»™c Tin Lành, từ miền núi đến đồng bằng, từ Bắc chí Nam vẫn Ä‘ang tiếp diá»…n và ngày má»™t dâng cao tại quê nhà Việt Nam;rn rnDo đó, bên cạnh Ngày Diá»…n Hành Văn Hóa Quốc Tế tại TP New York ngày 25 tháng 6 năm 2011 tá»›i đây, còn là cÆ¡ há»™i để người Việt tỵ nạn chúng ta, cùng cất cao tiếng kêu gào vá»›i chính giá»›i Liên Hiệp Quốc, dÆ° luận thế giá»›i và lÆ°Æ¡ng tri nhân loại:rnrn- Về ná»—i Ä‘au trầm thống của tổ quốc và dân tá»™c hiện nay.rnrn- Về những đàn áp, trù dập và không ngừng khủng bố giáo dân Thái Hà, Tam Tòa, Cồn Dầu, Loan L‎y, Đồng Chiêm, Tăng Ni Chùa Bát Nhã hiện nay của bạo quyền CSHN.rnrn- Về những Ä‘au thÆ°Æ¡ng cùng khốn mà LS Cù Huy Hà VÅ©, LS Lê Quốc Quân, BS Phạm Hồng SÆ¡n, GS Phạm Minh Hoàng, ông Vi Đức Há»™i, …và hàng trăm các nhà tranh đấu cho dân chủ Ä‘ang phải gánh chịu trong lao tù của bạo quyền thống trị.rnrn- Về những nghiệt ngã và trù dập bởi bàn tay đẫy máu của bạo quyền CSHN, Ä‘ang liên tục xẩy đến cho Đại Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ, các LM Chân Tín, Phan Văn Lợi, Nguyá»…n Hữu Giải, cụ Lê Quang Liêm, các MS Nguyá»…n Hồng Quang, Nguyá»…n Công Chính,… rnrn- Về những áp bức, kìm kẹp triền miên trong kiếp sống lầm than, thống khổ mà đồng bào cả nÆ°á»›c, Ä‘ang phải gánh chịu nÆ¡i quê nhà Việt Nam.rnrnCÅ©ng nhÆ° để thỉnh cầu Liên Hiệp Quốc, Hoa Kỳ, các cường quốc, chính phủ và nhân dân các nÆ°á»›c yêu chuá»™ng tá»± do, hãy dùng quyền hạn và ảnh hưởng của mình :rnrn- Áp lá»±c bạo quyền CSHN trả tá»± do thá»±c sá»± cho Đại Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ, LM Nguyá»…n Văn Ly, cụ Lê Quang Liêm, các nhà đấu tranh dân chủ và các tù nhân lÆ°Æ¡ng tâm Ä‘ang bị bạo quyền giam cầm.rnrn- Há»— trợ công cuá»™c đấu tranh đòi quyền làm người, quyền mÆ°u cầu hạnh phúc và các quyền tá»± do căn bản của nhân dân Việt Nam hiện nay.rnrn- Áp lá»±c bạo quyền CSHN trả lại «quyền dân tá»™c tá»± quyết» để toàn dân Việt Nam tá»± quyết định tÆ°Æ¡ng lai đất nÆ°á»›c của mình.rn- …………………………………………………………………………………………….rnKính thÆ°a Qúy‎ Vị,rnrnVề lịch trình công tác đấu tranh tại cÆ¡ quan Liên Hiệp Quốc New York vào ngày 22, ngày 23 và ngày 24 tháng 6 năm 2011, được lược tóm nhÆ° sau:rnrnĐỊA ĐIỂM TẬP HỌP : Đại lá»™ 1st Avenue – giữa đường E.42nd và E.45rd Street.rn1-/ Thứ tÆ° ngày 22 và thứ năm ngày 23/6/2011: Từ 10 giờ 30 sáng đến 2 giờ 30 chiều. rn- Hiệp thông cầu nguyện cho quyền làm người tá»± do tôn giáo, dân chủ, nhân quyền và sá»± vẹn toàn lãnh thổ của dân tá»™c.rn- Gặp gỡ và đạo đạt thỉnh nguyện thÆ° đến: Đại Diện Phủ Cao Ủy Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc; Phái Bá»™ các nÆ°á»›c bên cạnh Liên Hiệp Quốc.rn2-/ Thứ sáu ngày 24/6/2011 (ngày cao Ä‘iểm) : Từ 9 giờ 30 sáng đến 1 giờ 30 trÆ°a: rn- Hiệp thông cầu nguyện và biểu tình đòi quyền làm người tá»± do tôn giáo, dân chủ, nhân quyền và sá»± vẹn toàn lãnh thổ của dân tá»™c.rn- Gặp gỡ và đạo đạt thỉnh nguyện thÆ° đến Đại Diện Phái Bá»™ các nÆ°á»›c bên cạnh Liên Hiệp Quốc.rnrnKính thÆ°a Q‎úy Vị,rnrnVì tiền đồ và vinh quang của tổ quốc, vì tÆ°Æ¡ng lai dân tá»™c và sá»± tồn vong của nòi giống, cÅ©ng nhÆ° để đạt được mục đích trên, má»™t lần nữa, UBPHTCĐT chúng tôi, Æ°á»›c mong được Qúy‎ Vị, Qúy‎ Đồng HÆ°Æ¡ng hưởng ứng và tích cá»±c tham gia. Trân trọng,rnrnThay mặt UBPHTCĐT,rn- Nhà văn Trần Quán Niệm (Chủ Tịch Cá»™ng Đồng Người Việt Quốc Gia miền Nam tiểu bang New Jersey, Hoa Kỳ).rn- Ông Cao Xuân Khải (Chủ Tịch Cá»™ng Đồng Người Việt Quốc Gia tiểu bang NewrnHampshire – Chủ Tịch Phong Trào Yểm Trợ Tá»± Do Tôn Giáo Và Nhân Quyền Việt Nam (PT) tại New Hampshire, Hoa Kỳ).rn- Ông Đoàn Đình Thủy (Phó Chủ Tịch Ban Thường Vụ Há»™i Đồng Chủ Tịch Trung Ương PT – Chủ Tịch PT tại Gia Nã Đại).rn- Cá»±u DB Lý Hiền Tài (Chủ Tịch Cá»™ng Đồng Người Việt Quốc Gia tiểu bang Maryland – Đồng Chủ Tịch Cá»™ng Đồng Việt Nam Vùng Thủ Đô Hoa Thịnh Đốn, Mayland và Virginia – Chủ Tịch Ủy Ban Phối Hợp Đấu Tranh Vùng Thủ Đô Hoa Thịnh Đốn, Mayland và Virginia – Chủ Tịch Ban Chấp Hành Trung Ương Liên Minh Dân Chủ Việt Nam Thuần Túy – Phó Chủ Tịch Ban Thường Vụ Há»™i Đồng Chủ Tịch Trung Ương PT).rn- Ông Lai Thế Hùng (Chủ Tịch Há»™i Đồng Điều Hành Trung Ương Cá»™ng Đồng Người Việt Quốc Gia Âu Châu – Tổng ThÆ° Ký Ban Điều Hợp Trung Ương PT).rnrnĐÍNH KÈM : Tâm ThÆ° Ban Tổ Chức Diá»…n Hành Văn Hóa Quốc Tế kỳ thứ 26 năm 2011 tại TP New York ngày 25 tháng 6 năm 2011.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *