Yêu Cầu Của Ban Giám Đốc Khách Sạn Carter v/v Sắp Xếp Phòng Nghỉ Cho Diễn Hành Văn Hoá Quốc Tế

ỦY BAN Tá»” CHỨC DIỄN HÀNH VÄ‚N HÓA QUỐC TẾ KỲ THỨ 26 NÄ‚M 2011rn ————————-oOo———————–rn TÂM THƯ THÔNG BÁO KHẨN rn rnBan Tổ chức Diá»…n Hành Văn Hóa Quốc tế lần thứ 26 năm 2011 tại TP New YorkrnrnTrân Trọng Kính Gởi:rnrnQuý vị Lãnh Đạo Tinh Thần các Tôn Giáo, Quý Thân Hào Nhân SÄ©, Quý Cá»™ng Đồng, Quý Há»™i đòan, Đòan Thể, Quý cÆ¡ quan TruyềnThông Báo Chí, Quý Đồng HÆ°Æ¡ng Tỵ Nạn ở Hoa Kỳ và trên thế giá»›i.rnrnKính thÆ°a Quí vị: Ban Tổ chức Diá»…n Hành Văn Hoá Quốc Tế năm 2011 vừa nhận được Ä‘iện thọại của Ban Giám Đốc Khách Sạn Carter thông báo nhÆ° sau : rnrn1 – Số phòng ngủ khách sạn Carter dành cho Ban Tổ Chức Ngày Diá»…n Hành Văn Hóa Quốc tế năm nay rất hạn chế vì khách sạn Ä‘ang thiếu phòng. rnrn2 – Ban Giám Đốc Khách sạn Yêu Cầu Ban Tổ Chức sắp xếp 4 người má»™t phòng.rnrn3 – Yêu cầu quí Cá»™ng Đồng, Đoàn thể cùng quí đồng hÆ°Æ¡ng không liên lạc trá»±c tiếp vá»›i Khách Sạn để xin phòng nghỉ mà phải liên lạc vá»›i Ban Tổ Chức Diá»…n Hành để Ban Tổ Chức sắp xếp phòng nghỉ cho quí đồng hÆ°Æ¡ng theo số phòng hạn chế khách sạn dành cho Ban Tổ Chức.rnrnChiếu Yêu cầu của Ban Giám Đốc Khách Sạn Carter. Ban Tổ Chức Diá»…n Hành Văn Hoá Quốc Tế lần thứ 26 năm 2011 Khẩn Thông Báo:rnrn1 – Quí Cá»™ng Đồng, Há»™i Đoàn lập danh sách quí đồng hÆ°Æ¡ng trong địa phÆ°Æ¡ng về tham dá»± Diá»…n Hành gởi về Ban Tổ chức trÆ°á»›c ngày 12-6-2011 để sắp xếp nÆ¡i nghỉ theo qui định của Khách Sạn (phòng 4 người). BTC không có khả năng giải quyết những danh sách gởi về sau ngày 12-6-2011.rn2 – Quí Đồng hÆ°Æ¡ng Ä‘i vá»›i tính cách cá thể xin tá»± lo liệu, BTC không có khả năng để giải quyết.rn3- Xin quí đồng hÆ°Æ¡ng cần Ä‘em theo các dụng cụ cá nhân nhÆ° là khăn tắm, xà bông tắm và gá»™i đầu vì Khách Sạn Carter năm nay không cung cấp được.rn4- Ban Tổ chức sẽ không check in vào khách sạn cho bất cứ đồng hÆ°Æ¡ng nào vào ngày Thứ Bãy 25 tháng 6 vì BTC bận việc Tổ Chức Ngày Diá»…n Hành, thành thật cáo lá»—i cùng Quí vị. rnrn Kính xin quí Cá»™ng Đồng, Há»™i Đòan, cùng đồng hÆ°Æ¡ng thá»±c hiện theo yêu cầu của ban Giám Đốc Khách Sạn Carter để những kỳ sau sẽ được dá»… dàng hÆ¡nrnrn New York Ngày 7 tháng 6 năm 2011rn Thay mặt Ban Tổ Chứcrn Nguyá»…n Trung Châu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *