Hình ảnh của Cuộc Diễn Hành Văn Hóa Quốc Tế lần thứ 26 tại Thành phố New York, thứ Bảy, 25/6/2011

rnrnnnrnrnXin chuyển đến Quý Vị, Quý NT và CH…rnrn1.- Hình ảnh của Cuá»™c Diá»…n Hành Văn Hóa Quốc Tế lần thứ 26 tại Thành phố New York, thứ Bảy, 25/6/2011..rndo Cá»™ng Đồng Người Việt Quốc Gia New York tổ chức.rnrnTham dá»± Cuá»™c Diá»…n Hành Văn Hóa quốc Tế, Ä‘oàn diá»…n hành của Cá»™ng đồng Người Việt Quốc Gia vá»›i Cờ Vàng phất phá»›i ngợp trời , gồm nhiều Cá»™ng Đồng Người Việt trên thế giá»›i, và thành phố, tiểu bang của Hoa Kỳ cùng về tham dá»±.rn rnXin mời Quý Vị theo dỏi 353 hình ghi nhận Cuá»™c Diá»…n hànhrndo Anh Nguyá»…n Văn Đặng (Cá»™ng đồng Người Việt vùng HTĐ, Maryland và Virginia) chuyển đến.rn rn353 Hình : Cuá»™c Diá»…n Hành Văn Hóa Quốc Tế Tại Thành Phố New York, 25-06-2011rnrnhttps://picasaweb.google.com/118244542887071843924/DienHanhVHQT2011?authkey=Gv1sRgCOaNuZHIneOLJA&feat=email#

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *