Biến chuyển lớn trong vụ án ông Dominique Strauss-Kahn: ông đã được tự do đi lại trên đất Mỹ

http://baocalitoday.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2534:bin-chuyn-ln-trong-v-an-ong-dominique-strauss-kahn-ong-a-c-t-do-i-li-tren-t-m&catid=4:th-gii&Itemid=52

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *