Nguyễn văn Tánh mời gọi đồng hương tham dự Diễn Hành Văn Hóa Quốc Tế ở New York trong Lễ kỷ niệm Ngày Nhân Quyền Cho VN

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *