Lịch Trình Chuỗi Ðấu Tranh Tại New York Từ Ngày 24 đến Ngày 30 Tháng 9 Năm 2012

ỦY BAN PHỐI HỢP Tá»” CHỨC CHUá»–I ĐẤU TRANH ĐÒI QUYỀN LÀM NGƯỜI, Tá»° DO TÔN GIÁO, DÂN CHỦ, NHÂN QUYỀN VÀ TOÀN VẸN LÃNH THá»” CHO VIỆT NAM TẠI NEW YORK VÀ WASHINGTON, D.C.rnTỪ NGÀY 24 ĐẾN NGÀY 30 THÁNG 9 NÄ‚M 2012rnrnHoa Kỳ, ngày 12 tháng 9 năm 2012rnKính gá»­irnrn- Quý vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo,rn- Quý cÆ¡ quan truyền thông báo chí người Việt quốc gia,rn- Quý vị đại diện các Ä‘oàn thể đấu tranh, chính đảng, cá»™ng đồng, há»™i Ä‘oàn và phong trào,rn- Quý đồng huÆ¡ng tỵ nạn Cá»™ng Sản,rntại Hoa Kỳ và hải ngọairnrnĐỀ MỤC: Lịch Trình chuá»—i đấu tranh tại New York và Washington, D.C. từ ngày 24 đến ngày 30 tháng 9 năm 2012.rnKính thÆ°a quý vị,rnỦy Ban Phối Hợp Tổ Chức Chuá»—i Đấu Tranh Đòi Quyền Làm Người, Tá»± Do Tôn Giáo, Dân Chủ, Nhân Quyền Và Toàn Vẹn Lãnh Thổ Cho Việt Nam Tại New York Và Washington, D.C. từ ngày 24 đến ngày 30 tháng 9 năm 2012, chúng tôi hân hạnh kính chuyển trình quý vị, quý đồng hÆ°Æ¡ng về “Lịch Trình chuá»—i đấu tranh” được ấn định nhÆ° sau:rn A – Tại New York: rn1/-Thứ hai ngày 24 tháng 9 (từ 10 giờ sáng đến 5 giờ chiều): Đạo đạt thỉnh nguyện thÆ° đến Cao Ủy Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc và Phái Bá»™ các nÆ°á»›c bên cạnh Liên Hiệp Quốc.rn2/-Thứ ba ngày 25 tháng 9 (từ 11 giờ sáng đến 5 giờ chiều): Tọa kháng, cầu nguyện và biểu tình trÆ°á»›c trụ sở Liên Hiệp Quốc – Đạo đạt thỉnh nguyện thÆ° đến Phái Bá»™ các nÆ°á»›c bên cạnh Liên Hiệp Quốc.rn3/-Thứ tÆ° ngày 26 tháng 9 (từ 10 giờ sáng đến 5 giờ chiều): Tọa kháng, cầu nguyện và biểu tình trÆ°á»›c trụ sở Liên Hiệp Quốc – Đạo đạt thỉnh nguyện thÆ° đến Phái Bá»™ các nÆ°á»›c bên cạnh Liên Hiệp Quốc.rnrn2/-Thứ sáu ngày 28 tháng 9 (từ 10 giờ sáng đến 4 giờ chiều): – Đạo đạt Thỉnh Nguyện ThÆ° đến chính giá»›i Lập Pháp, Hành Pháp Trung Ương Hoa Kỳ – Thăm viếng Ban Việt ngữ đài phát thanh Á Châu Tá»± Do và Ban Việt ngữ đài phát thanh Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA – (Trở lại khách sạn Carter – New York, nếu nhÆ° phái Ä‘oàn không tham dá»± buổi sinh hoạt “bỏ phiếu cho tá»± do”, thứ bảy ngày 29 tháng 9).rn3/-Thứ bảy ngày 29 tháng 9 (9 giờ tối) – Trở lai khách sạn Carte – New York.rn4/-Chủ nhật ngày 30 tháng 9 : Hàn huyên, chia tay .rnTrân trọng,rnThay mặt Ban Tổ Chức / Phối Trí Viên, rnĐỗ Hồng Anh, Trần Quán Niệm, Lai Thế Hùng,rn——————————————————————————————————–rnCƯỚC CHÚ:rn1./ Mọi chi tiết liên quan, xin liên lạc: rn- Đỗ Hồng Anh, Đt: (703) 618-5157, Email: HYPERLINK "mailto:congdongthudo@yahoo.com" congdongthudo@yahoo.comrn- Trần Quán Niệm, Đt: (917) 952-6396, Email: HYPERLINK "mailto:lachongmagazine@comcast.net" lachongmagazine@comcast.net hoặc HYPERLINK "mailto:lachong99@yahoo.com" lachong99@yahoo.comrn- Lai Thế Hùng, Đt, (718) 502-7043, Email: HYPERLINK "mailto:cdnvqgac@yahoo.com" cdnvqgac@yahoo.comrnrn2./ Ban Giám Đốc khách sạn CARTER – New York đã dành 6 phòng (má»—i phòng 2 giường lá»›n cho 4 người) từ trÆ°a chủ nhật ngày 23 tháng 9 đến chủ nhật ngày 30 tháng 9 năm 2012. Cứ 2 phòng (4 giường cho 8 người), xin trả cho khách sạn 250 Dollars má»—i ngày, để Ban Giám Đốc trả thuế, nhân viên phục dịch,..(Thông báo của khách sạn Carter đính kèm). rn3./ Di chuyển Ä‘i và về từ khách sạn Carter – New York đến Washington, D.C. bằng xe nhà hoặc xe đò hay thuê xe tá»± lái lấy. Chi phí Ä‘i xe đò má»—i thành viên tham gia tá»± trả. Nếu thuê xe, tiền thuê được chia đều cho các thành viên cùng Ä‘i trên xe.rn4./ Tại Washington, D.C, Ban Tổ Chức sẽ lo liên lạc khách sạn để giữ phòng ngủ cho phái Ä‘oàn. Về chi phí phòng ngủ và ẩm thá»±c, các thành viên tham gia xin tá»± túc.rn5./ Xin các phái Ä‘oàn, quý vị, quý đồng hÆ°Æ¡ng tham gia, mang theo quốc kỳ VNCH và biểu ngữ, nếu córn6./ Đính kèm:rn- ThÆ° mời tham gia chuá»—i đấu tranh,…rn- Thông báo của khách sạn Carter -New York.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *