TỔ CHỨC STANDARD & POORS SẮP BỊ KIỆN, THỊ TRƯỜNG WALL STREET MẤT ĐIỂM

Theo nguồn tin trên mạng của SBTNrnrn[link=http://sbtn.net/D_1-2_2-69_4-69773_5-10_6-1_17-10456_14-2_15-2/to-chuc-standard-poors-sap-bi-kien-thi-truong-wall-street-mat-diem.html]http://sbtn.net/D_1-2_2-69_4-69773_5-10_6-1_17-10456_14-2_15-2/to-chuc-standard-poors-sap-bi-kien-thi-truong-wall-street-mat-diem.html[/link]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *