Hình Ảnh, Bài Viết & Video Clip Ngày Diễn Hành Văn Hoá Quốc Tế lần thứ 28 năm 2013

Updated: Friday, June 28 @ 11:22 PM ESTrn

rnPHÓNG SỰ CỘNG ĐỒNG: DIỄN HÀNH VĂN HÓA QUỐC TẾ TẠI NEW YORKrnTác giả : SBTN Bostonrn

rn[link=http://sbtn.net/D_1-2_2-124_4-75188_5-15_6-1_17-396_14-2_15-2/phong-su-cong-dong-dien-hanh-van-hoa-quoc-te-tai-new-york.html]http://sbtn.net/D_1-2_2-124_4-75188_5-15_6-1_17-396_14-2_15-2/phong-su-cong-dong-dien-hanh-van-hoa-quoc-te-tai-new-york.html[/link]rnrn=============================rnrnUpdated: Wednesday, June 26 @ 12:22 PM ESTrn

rnDiễn Hành Văn Hóa Quốc Tế Ở New York 2013rnTác giả : Tuyết Mairn

rn[link=http://vietbao.com/D_1-2_2-74_4-210098_5-15_6-1_17-22790_14-2_15-2/]http://vietbao.com/D_1-2_2-74_4-210098_5-15_6-1_17-22790_14-2_15-2/[/link]rnrn=============================rnrnUpdated: Sunday, June 23 @ 10:55 AM ESTrn

rnrn

rn[link=https://plus.google.com/photos/116760988778272852998/albums/5892513030871827697l]https://plus.google.com/photos/116760988778272852998/albums/5892513030871827697[/link]rnCourtesy of Mr. Dang Nguyenrn=============================rnUpdated: Sunday, June 23 @ 10:45 AM ESTrnrnXin chuyển đến Qúy Vị, Qúy NT và CH…rnrnNhững hình ảnh đầu tiên của cuá»™c Diá»…n hành Văn Hóa Quốc Tế lần thứ 28 tại New York , hôm nay Thứ Bảy, 22 tháng 6, 2013…rnrnCó sá»± tham dá»± đông đảo của Cá»™ng Đồng Ngừời Việt Quốc Gia về từ khắp nÆ¡i..rnrnĐòan Diá»…n hành của Cá»™ng Đồng Người Việt vùng HTĐ, Maryland và Virginia, đã tham dá»± dÆ°á»›i Lá Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ của Việt Nam Cá»™ng Hòa, vá»›i gần 100 đồng hÆ°Æ¡ng…rnrnCuá»™c Diá»…n hành đã chấm dứt. Đòan Ä‘ang trên đường trở về vá»›i gia đình..rnrnXin mời Qúy vị theo dỏi…rnrn rnBMHrnWashington, D.Crnrnrnrnrn—–Original Message—–rnFrom: Norman TruongrnTo:rnSent: Sat, Jun 22, 2013 4:42 pmrnSubject: Fwd: Vài hình ảnh Diá»…n Hành Văn Hoá Quốc Tế 2013 tại New York. Thứ Bảy, ngày 22 tháng 6 năm 2013.rnrnVài hình ảnh Diá»…n Hành Văn Hoá Quốc Tế, Lần Thứ 28, năm 2013, tại New York, USA. (XXVIII-2013). Thứ Bảy, ngày 22 tháng 6 năm 2013.rnrnHình ảnh cuả Norbu Lhamo.rnrnThời gian: lúc 11 giờ sáng Thứ Bảy, ngày 22 tháng 6 năm 2013. Địa Ä‘iểm: trên Đại Lá»™ 6 th Avenue of Americas, khoảng giữa đường 42 St và 43 St.rnrnXác định lập trường quốc gia dân tá»™c của Ban Diá»…n Hành Văn Hóa Quốc Tế cÅ©ng nhÆ° cá»™ng đồng Người Việt Quốc Gia New York luôn luôn phát huy chính nghÄ©a văn hóa dân tá»™c, nhằm hổ trợ cho đồng bào trong nÆ°á»›c sá»›m giải thể chế Ä‘á»™ bạo tàn cá»™ng sản Việt Nam.rnrnChủ đề cuá»™c diá»…n hành Văn Hóa Quốc Tế 2013 cuả Phái Đoàn Người Việt Quốc Gia Hải Ngoại là: "Lý Thường Kiệt vá»›i lời thề trên sông NhÆ° Nguyệt" vá»›i: "Nam Quốc SÆ¡n Hà Nam Đế CÆ°. Tiệt Nhiên Định Phận Tại Thiên ThÆ°. NhÆ° Hà Ngịch Lá»— Lai Xâm Phạm. Nhữ đẳng hành khan thủ bại hÆ°".rnrnĐịa Chỉ cuả Phái Đoàn Việt Nam: NYVACA 1809 Paulding Ave, Bronx NY 10462-3117, số Ä‘iện thoại liên lạc: (917) 887-2061, (347) 545-2882, Fax: (714) 892-4666.rn====================rnCourtesy of Nam Anh Nguyenrn

rnrn

rnInternational Cultures Parade 2013rnNew York, NYrnOrganized by International Immigrants Foundation (USA)rn

rn[link=http://youtu.be/-ZjQDp7LuC8]http://youtu.be/-ZjQDp7LuC8[/link]rn

rn2013-06-22 Diễn Hành Văn Hóa Quốc Tế 2013rnrn=======================rnCourtesy of Vietnamese Public TVrn

rnrn

rn

rnrn

rn

rnrn

rn

rnrn

rn

rnrn

rn

rnrn

rn

rnrn

rn==================================================================================rnNguyễn Văn TánhThông Báo Về Ngày Diễn Hành Văn Hoá Quốc Tế lần thứ 28 năm 2013 tại thành phố Nữu Ước vào 12 giờ trưa trong ngày 22 tháng 6 năm 2013 (04/28/13)rn

rn[link=http://youtu.be/T-vZzGZ8chg]http://youtu.be/T-vZzGZ8chg[/link]rn

rnrn

rnLuật Sư Nguyễn Thanh Phong Kêu Gọi Tham Gia Diễn Hành Văn Hoá Quốc Tế 2013 tại thành phố Nữu Ước (04/28/13)rn

rn[link=http://youtu.be/kSbw0_vKhz8]http://youtu.be/kSbw0_vKhz8[/link]rn

rn

rnrn

rn

rnrn

rn

rnrn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *