Má»™t Khu Đường Phố Brooklyn West 8th Street Trên Bảng Đồ Google Có Tên Là Khu Thuốc ‘Drug Section’

Theo nguồn tin tiếng Anh trên trang mạng đài truyền hình số 2 CBS ở Nữu Ước rnrnGoogle Maps Declare Block Of Brooklyn’s West 8th Street The ‘Drug Section’rnrnFebruary 27, 2014 10:15 PMrnrnhttp://newyork.cbslocal.com/2014/02/27/google-maps-declare-block-of-brooklyns-west-8th-street-the-drug-section/rn

rnrn

rnSOURCE: CBS 2 New York City

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *