Công nhân kiện McDonald’s ăn chận lÆ°Æ¡ng

Theo nguồn tin trên trang mạng của nguoi-viet.comrnrn[link=http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/viewarticlesNVO.aspx?articleid=184443&zoneid=4#.UyhOPq1dW4wl]http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/viewarticlesNVO.aspx?articleid=184443&zoneid=4#.UyhOPq1dW4w[/link]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *