Người Việt Và Người Phi Biểu Tình Chống Trung Quốc Tại Trụ Sở Liên Hiệp Quốc Trong Thành Phố New York Vào Ngày 30 tháng 5 năm 1914

SOURCE: Voice of Vietnamese Americans and Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia New Yorkrn

rnrn

rn

rnrn

rn

rnrn

rn

rnrn

rn

rnrn

rn

rnrn

rn

rnrn

rn

rnrn

rn

rnrn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *