Thị Trưởng Nữu Ước Bill de Blasio Thượng nghị sĩ Schumer Công Bố $ 3 tỷ Trong Quỹ Liên Bang Lớn Nhất Trong Lịch Sử FEMA để NYCHA Sửa Chữa Hàng Ngàn Nhà Hư

http://www1.nyc.gov/office-of-the-mayor/news/206-15/mayor-de-blasio-senator-schumer-3-billion-federal-funds-repair-protect-33

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *