Bill O’Reilly Cùng vá»›i Gary Sinise Và Ban nhạc Lt. Dan Band Khai Mạc Fleet Week Vá»›i Đại Nhạc Há»™i Gây Quỹ Tại Nhà Hàng Hard Rock Cafe New York Trong Times Square

http://www.prnewswire.com/news-releases/bill-oreilly-along-with-gary-sinise-and-the-lt-dan-band-to-kick-off-fleet-week-with-a-benefit-concert-at-hard-rock-cafe-new-york-in-times-square-300062371.html

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *