Công nhân xây dá»±ng theo công nhân McDonald’s đòi tăng lÆ°Æ¡ng

Theo nguồn tin trên mạng nguoi-viet.comrnrnCông nhân xây dựng theo công nhân McDonald's đòi tăng lươngrn rnSunday, April 05, 2015 7:44:56 PM rnrnhttp://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/viewarticlesNVO.aspx?articleid=205419&zoneid=407

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *