LS Nguyễn Thanh Phong phát biểu khi Biểu Tình Tưởng Niệm 40 Năm Quốc Hận 30-04-2015 tại Thủ Ðô Hoa Thịnh Ðốn

rn

rnLuật Sư Nguyễn Thanh Phong Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia New York phát biểu khi Biểu Tình Tưởng Niệm 40 Năm Quốc Hận 30-04-2015 tại Thủ Ðô Hoa Thịnh Ðốnrn

rnhttps://youtu.be/XmznObw6zdE

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *