Địa Điểm Tập Trung Và Tiệc Tri Ân Diễn Hành Văn Hóa Quốc Tế Lần Thứ 16 Tại Thành Phố New York Vào Thứ Bảy Ngày 20 Tháng 6 Năm 2015

Kính Thưa Quý Vị Chủ tịch các Cộng Đồng .rn rnrnThứ Bảy 20/06/2015, 09:30 sáng xin Quý Vị Chủ Tịch và các Trưởng phái đoàn tập trung tại đường 42 & 43 góc Đại lộ 6 Ave .rnrnThứ Bảy 20/06/2015 , 06:00 chiều Tiệc Tri Ân tại số 113 Baxter Street New York , NY 10013 ( between Canal St & Hester St ) .rnrnXin Quý Vị Thông báo cho BTC số lượng Người để BTC lo tiếp đón cũng như lo vấn đề ẩm thực cho tất cã Quý vị được đầy đủ , xin đa tạ và Trân trọng .rnrnThay mặt BTCrnrnNguyễn Văn Tánh rnTrưởng Ban Điều Hợp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *