Thị Trưởng Nữu Ước Bill de Blasio Thông Báo Cộng Tác Với Warby Parker Cung Cấp Kính Mắt Miễn Phí Cho Học Sinh Tại Các Trường Học Cộng đồng Trong Thành Phố

http://www1.nyc.gov/office-of-the-mayor/news/436-15/mayor-de-blasio-partnership-warby-parker-provide-free-eyeglasses-students-at#/0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *