Cá»™ng Đồng Người Việt Quốc Gia New York Tham Dá»± Biểu tình chống chÆ°Æ¡ng trình “Những ngày văn hóa Việt Nam tại Hoa Kỳ” tại Trung Tâm John F. Kennedy DC

rnrn

rn

rnrn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *