50.000 Dân Thành phố Nữu Ước Được Hưởng Lợi ích Khi Thống Đốc Andrew Cuomo Bảo Đảm Mức Lương Tối Thiểu $ 15 Cho Tất Cả Các Nhân Viên Chính phủ Của Thà

http://www1.nyc.gov/office-of-the-mayor/news/019-16/mayor-de-blasio-guaranteed-15-minimum-wage-all-city-government-employees–#/0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *