Thị trưởng de Blasio Kêu Gọi Người Dân Thành Phố Nừu ước Không Đi Đường Khi Bão Tuyết Càng Ngày Càng Xấu Trong Thứ Bảy

http://www1.nyc.gov/office-of-the-mayor/news/086-16/mayor-de-blasio-urges-new-yorkers-stay-off-roads-storm-worsens-saturday#/0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *