Tài xế Uber bị tố vu cáo khách ói mửa để tính thêm tiền

Theo nguồn tin trên mạng nguoi-viet.comrnrnTài xế Uber bị tố vu cáo khách ói mửa để tính thêm tiền rnSunday, March 6, 2016 5:27:05 PM rnrnhttp://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/viewarticlesNVO.aspx?articleid=223854&zoneid=4

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *