Hàng ngàn dân New York biểu tình phản đối Trump, một số bị bắt

Theo nguồn tin trên mạng nguoi-viet.comrnrnHàng ngàn dân New York biểu tình phản đối Trump, một số bị bắt rnSunday, March 20, 2016 5:27:11 PM rnrnhttp://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/viewarticlesNVO.aspx?articleid=224720&zoneid=4

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *